Våra hem är fulla av mikrober som oftast är ofarliga och en del är väsentliga för vår hälsa men det är viktigt att veta när och hur skadliga mikrober kan spridas och att agera snabbt för att bryta infektionskedjan vid dessa tillfällen – upptäck nio viktiga tillfällen då du bör agera.