Hjemmene våre er fulle av mikrober som stort sett er ufarlige, og noen er viktige for helsen vår, men det er viktig å vite når og hvordan skadelige mikrober kan spres og hvordan du handler raskt for å bryte infeksjonskjeden i disse øyeblikkene - oppdag de ni viktigste tidspunktene for å utføre tiltak.