Naši su domovi puni mikroba koji su uglavnom bezopasni, a neki su i bitni za naše zdravlje. Ipak je važno znati kada i kako se štetni mikrobi mogu širiti te kako promptno djelovati kako bismo u pravom trenutku prekinuli epidemiološki lanac. Otkrijte devet ključnih trenutaka kada trebate djelovati.