Състав на продукта : Поддръжка на дърво - лъскане на паркети

Група: Продукти за поддръжка
Семейство подраздел: Поддръжка на дърво
Продукти: Поддръжка на дърво - лъскане на паркети

Група Тип
Дял (%)
Аромати< 0.5
Водасбор до 100
Восъци5 - 15
Консерванти< 0.5
ПАВ (Емулгатори)

Нейонни ПАВ
Сапуни

1 - 3
0 - 3
Разтворители0.2 - 1
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français