Състав на продукта : Почистващи препарати за миялни машини

Група: Миене на съдове
Семейство подраздел: Почистващи препарати за миялни машини
Продукти: Почистващи препарати за миялни машини

Група Тип
Дял (%)
АроматиПарфюми< 0.5
Водасбор до 100
Повърхностно-активни веществаНейонни ПАВ3 - 10
Разтворители5 - 15
Свързващи веществаЛимонена киселина10 - 30
Хидротропи5 - 15
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français