Състав на продукта : Препарат за ръчно миене на съдове, течност обикновена

Група: Миене на съдове
Семейство подраздел: Препарат за ръчно миене на съдове
Продукти: Препарат за ръчно миене на съдове, течност обикновена

Група Тип
Дял (%)
Агенти за контрол на вискозитета0 - 0.5
Аромати< 0.5
Водасбор до 100
Консерванти0 - 1
Оцветители< 0.1
Повърхностно-активни вещества

Амфотерични ПАВ
Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

0 - 5
10 - 30
0 - 20
РазтворителиАлкохол0 - 10
Свързващи вещества

Лимонена киселина/соли на
лимонената киселина

0 - 2
Хидротропи0 - 1
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français