Състав на продукта : Добавка за защита на стъкло

Група: Миене на съдове
Семейство подраздел: Добавки за изплакване
Продукти: Добавка за защита на стъкло

Група Тип
Дял (%)
Водасбор до 100
Аромати< 0.5
Консерванти< 1
Повърхностно-активни веществаНейонни ПАВ5 - 15
Разтворители5 - 15
Свързващи веществаСвързващи вещества1 - 10
Хидротропи5 - 15
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français