Състав на продукта : Абразивни почистващи средства, течност

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Абразивни почистващи средства, течност

Група Тип
Дял (%)
АбразивКалциев карбонат20 - 50
Аромати0.1 - 2
Водасбор до 100
Източник на алкалностНатриев карбонат1 - 10
Консерванти< 0.5
Оцветители0 - 0.1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ
Сапуни

1 - 5
1 - 5
0 - 1
Свързващи веществаПоликарбоксилати0 - 2
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français