Състав на продукта : Почистващи средства за метал - уплътнения

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Почистващи средства за метал
Продукти: Почистващи средства за метал - уплътнения

Група Тип
Дял (%)
Абразив0 - 5
Добавки0 - 5
Инертни пълнителиПамук80 -20
Повърхностно-активни веществаСапуни0 - 1
Разтворители10 - 20
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français