Състав на продукта : Средства за отстраняване на котлен камък

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Средства за отстраняване на котлен камък

Група Тип
Дял (%)
Аромати0.1 - 2
Водасбор до 100
Добавки

Мравчена киселина
Сулфамитна киселина
Фосфорна киселина5 - 15
Оцветители0 - 0.02
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

0 - 10
0 - 10
Свързващи веществаПоликарбоксилати0 - 2
СеквестрантиФосфонати1 - 5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français