Състав на продукта : Почистващи средства за кухни

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Почистващи средства за кухни

Група Тип
Дял (%)
Аромати< 1
Водасбор до 100
Източник на алкалностЕтаноламин1 - 10
Консерванти< 0.5
Оцветители0 - 0.1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ
Сапуни

1 - 10
1 - 10
1 - 5
Разтворители1 - 5
Свързващи вещества

Лимонена киселина/соли на
лимонената киселина
Поликарбоксилати

1 - 10

0 - 2
Хидротропи0 - 0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français