Състав на продукта : Почистващи средства за стъкло

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Почистващи средства за стъкло

Група Тип
Дял (%)
Аромати< 1
Водасбор до 100
Консерванти< 1
Оцветители0 - 0.2
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

0 - 1
0 - 1
Разтворители

Етанол
Изопропилов алкохол

5 - 20
5 - 20
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français