Състав на продукта : Почистващи средства за под

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Почистващи средства за под
Продукти: Почистващи средства за под

Група Тип
Дял (%)
pH регулаториНатриев бикарбонат0 - 2
Аромати< 1
Водасбор до 100
Източник на алкалностНатриев карбонат0 - 10
Консерванти< 0.5
Оцветители0 - 0.1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ
Сапуни

1 - 10
1 - 10
1 - 5
Свързващи вещества

Лимонена киселина/соли на лимоненат
Поликарбоксилати

1 - 10
0 - 2
СеквестрантиФосфонати0 - 0.5
ХидротропиНатриев кумолсулфонат0 - 0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français