Състав на продукта : Средства за отпушване на канали - твърди

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Средства за отпушване на канали - твърди

Група Тип
Дял (%)
Гранулиращи агентиНатриев хлорид0 - 50
Добавки

Натриев карбонат
Натриев хидроокис

0 - 50
50 - 100
Повърхностно-активни веществаСапуни0 - 0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français