Състав на продукта : Средства за отпушване на канали - течни

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Средства за отпушване на канали - течни

Група Тип
Дял (%)
Агенти за контрол на вискозитета0 - 1
Водасбор до 100
ДобавкиНатриев хидроокис20 - 40
Оксидиращи агентиХлорни избелващи агенти0 - 5
Повърхностно-активни вещества

Нейонни ПАВ
Сапуни

1 - 2
1 - 2
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français