Състав на продукта : Белина

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Белина
Продукти: Белина

Група Тип
Дял (%)
Вода сбор до 100
Агенти за контрол на вискозитета0 - 1
АроматиПарфюми< 0.5
Оксидиращи агентиХлорни избелващи агенти1 - 5
Оцветители0 - 0.1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

1 - 2
1 - 2
СеквестрантиФосфонати< 0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français