Състав на продукта : Почистващи средства за баня

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Почистващи средства за баня

Група Тип
Дял (%)
Агенти за контрол на вискозитета< 1
Аромати< 1
Водасбор до 100
ДобавкиОрганични киселини1 - 5
Консерванти< 0.5
Оцветители< 0.02
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

1 - 5
1 - 5
Свързващи веществаПоликарбоксилати0 - 2
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français