Състав на продукта : Средства за почистване на фурни

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Средства за почистване на фурни

Група Тип
Дял (%)
Водасбор до 100
Добавки

Калиев карбонат
Моноетаноламин
Натриев метасиликат
Натриев хидроокис

0 - 10
0 - 5
0 - 5
0 - 0.5
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

0 - 2
0.5 - 10
Разтворители0 - 10
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français