Състав на продукта : Почистващи средства за тоалетни чинии - киселинни

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Почистващи средства за тоалетни чинии - киселинни

Група Тип
Дял (%)
Аромати< 1
Водасбор до 100
Добавки

Лимонена киселина
Сулфамитна киселина
Хлорводородна киселина

1 - 15
1 - 15
1 - 15
Оцветители< 1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

1 - 10
1 - 10
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français