Състав на продукта : Почистващи средства за тоалетни чинии - концентрирана белина

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Почистващи средства за тоалетни чинии - концентрирана белина

Група Тип
Дял (%)
Агенти за контрол на вискозитета< 1
Аромати< 1
Водасбор до 100
Оксидиращи агентиХлорни избелващи агенти1 - 5
Оцветители< 1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ
Сапуни

1 - 2
1 - 2
1 - 2
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français