Състав на продукта : Почистващи средства за керамика

Група: Домакински почистващи средства
Семейство подраздел: Специални почистващи средства
Продукти: Почистващи средства за керамика

Група Тип
Дял (%)
Абразив0 - 10
Аромати< 0.5
Водасбор до 100
ДобавкиЛимонена киселина1 - 5
Консерванти< 0.5
Оцветители0 - 0.1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

0 - 3
0.5 - 3
Разтворители1 - 5
Свързващи веществаПоликарбоксилати0 - 1
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français