Състав на продукта : Избелващи добавки - прах

Група: Пране
Семейство подраздел: Избелващи добавки
Продукти: Избелващи добавки - прах

Група Тип
Дял (%)
Гранулиращи агентисбор до 100
Ензими0- 1
Избелващи прекурсориTAED0 - 15
Източник на алкалностНатриев карбонат0 - 50
Оксидиращи агентиКислородни избелващи агенти20 - 60
Оптични избелители0- 1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

0 - 5
0 - 5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français