Състав на продукта : Омекотители за текстил, концентрирани

Група: Пране
Семейство подраздел: Омекотители за текстил
Продукти: Омекотители за текстил, концентрирани

Група Тип
Дял (%)
propellant0 -20
Аромати0.2-1.5
Водасбор до 100
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Катйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

5-15

РазтворителиИзопропилов алкохол1-5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français