Състав на продукта : Омекотители за текстил, обикновени

Група: Пране
Семейство подраздел: Омекотители за текстил
Продукти: Омекотители за текстил, обикновени

Група Тип
Дял (%)
Аромати0.2-1
Водасбор до 100
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Катйонни ПАВ
Нейонни ПАВ


1-5
РазтворителиИзопропилов алкохол1-5
СеквестрантиФосфонати
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français