Състав на продукта : Перилни препарати за силно замърсено пране - концентрирана течност (типична доза 75ml или по-малко)

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за силно замърсено пране
Продукти: Перилни препарати за силно замърсено пране - концентрирана течност (типична доза 75ml или по-малко)

Група Тип
Дял (%)

Катйонни
Нейонни ПАВ

0-5
5-15 (някои 15-30)
Аромати0-1.5
Водасбор до 100
Ензими

Амилаза
Други ензими
Липаза
Мананаза
Протеаза
Целулаза

0.2-0.5
Източник на алкалност
Оптични избелителиОптични избелители0-0.1
Повърхностно-активни веществаАнйонни ПАВ5-15 (някои 15-30)
Полимери1-5
Разтворител

етанол, гликол и други
Моноетаноламин (MEA),


5-10
Свързващи вещества

лимонената киселина
Сапун или сол на


5-15
Секвестранти


Фосфонати

(някои 0.5-1)
0.2-0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français