Състав на продукта : Перилни препарати за силно замърсено пране - компактиран прах

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за силно замърсено пране
Продукти: Перилни препарати за силно замърсено пране - компактиран прах

Група Тип
Дял (%)
Аромати0- 0.2-0.5
Ензими

Амилаза
Други ензими
Липаза
Мананаза
Протеаза
Целулаза

0.2-0.5
Избелващи прекурсори
Източник на алкалносткарбонат, силикат15-30
Обработващ агентНатриев сулфатсбор до 100
Оксидиращи агенти

Активатори на избелване
Кислородни избелващи агенти

1-5
5-15 (някои 15-30)
Оптични избелителиОптични избелители0.1-0.5
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

5-15
5-15 (някои 1-5)
Свързващи вещества

Зеолит
Поликарбоксилати
Сапун

15-30
5-15
(1-5)
СеквестрантиФосфонати 0.2-0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français