Състав на продукта : Перилни препарати за силно замърсено пране - компактиран прах за цветни дрехи

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за силно замърсено пране
Продукти: Перилни препарати за силно замърсено пране - компактиран прах за цветни дрехи

Група Тип
Дял (%)
Аромати0-0.5
Ензими

Амилаза
Други ензими
Липаза
Мананаза
Протеаза
Целулаза

0.2-0.5
Източник на алкалносткарбонат, силикат15-30
Обработващ агентНатриев сулфатсбор до 100
Оптични избелителиОптични избелители0-0.5
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

5-15
5-15 (някои 1-5)
Свързващи вещества

Зеолит
Поликарбоксилати
Сапун

15-30
15-30
(1-5)
СеквестрантиФосфонати 0.2-0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français