Състав на продукта : Перилни препарати за силно замърсено пране - обикновен прах

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за силно замърсено пране
Продукти: Перилни препарати за силно замърсено пране - обикновен прах

Група Тип
Дял (%)
Аромати0.2-0.5
Ензими

Амилаза
Други ензими
Липаза
Мананаза
Протеаза
Целулаза

0.2-0.5
Избелващи прекурсориАктиватори на избелване1-5
Източник на алкалностКарбонат, силикат15-30
Обработващ агентНатриев сулфатсбор до 100
Оксидиращи агентиКислородни избелващи агенти5-15
Оптични избелителиОптични избелители0.2-0.5
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

5-15
1-15
Свързващи вещества

Зеолит
Поликарбоксилати
Сапун

1-15
1-5
1-5
СеквестрантиФосфонати0.2-0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français