Състав на продукта : Перилни препарати за силно замърсено пране - таблетки

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за силно замърсено пране
Продукти: Перилни препарати за силно замърсено пране - таблетки

Група Тип
Дял (%)
Аромати0.2-0.5
Ензими

Амилаза
Други ензими
Липаза
Мананаза
Протеаза
Целулаза

0.2-0.5
Избелващи прекурсориАктиватори на избелване 1-5
Източник на алкалностКарбонат, силикат15-30
Обработващ агентНатриев сулфатсбор до 100
Оксидиращи агентиКислородни избелващи агенти5-15 (някои 15-30)
Оптични избелителиОптични избелители0.2-0.5
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
нейонни ПАВ

5-15
5-15 (някои 1-5)
Свързващи вещества

Зеолит
Поликарбоксилати
Сапун

15-30
5-15
1-5
СеквестрантиФосфонати1-5 (0.2-0.5)
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français