Състав на продукта : Перилни препарати за силно замърсено пране - течност, една доза

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за силно замърсено пране
Продукти: Перилни препарати за силно замърсено пране - течност, една доза

Група Тип
Дял (%)
Аромати


Фосфонати

(някои 0.5-1)
0.2-0.5
Вода


Оптични избелители

сбор до 100
0- 0.5
Ензими

Амилаза
етанол, гликол и други
Липаза
Мананаза
Моноетаноламин (MEA),
Протеаза
Целулаза

5-10
0.2-0.5
Оптични избелители0.2-1.5
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
нейонни ПАВ
Тип

5-15 (някои 15-30)
5-15
Дял (%)
Разтворител

лимонената киселина
Сапун или сол на


5-15
Свързващи веществаКатйонни ПАВ0-5
СеквестрантиДруги ензими
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français