Състав на продукта : Перилни препарати - ръчно пране (обикновени)

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за слабо замърсено пране
Продукти: Перилни препарати - ръчно пране (обикновени)

Група Тип
Дял (%)
Аромати0.2-0.5
Ензими

Амилаза
Други ензими
Липаза
Мананаза
Протеаза
Целулаза

0.2-0.5
Обработващ агентНатриев сулфатсбор до 100
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

5-15
1-5
Свързващи веществаСапун1-5
СеквестрантиФосфонати0.2-0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français