Състав на продукта : Сапун за пране

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за силно замърсено пране
Продукти: Сапун за пране

Група Тип
Дял (%)
Аромати< 1
Водасбор до 100
Оцветители0 - 0.5
Повърхностно-активни веществаСапуни70 - 80
СеквестрантиФосфонати< 0.1
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français