Състав на продукта : Перилни препарати за вълна/коприна - течност

Група: Пране
Семейство подраздел: Перилни препарати за вълна/коприна
Продукти: Перилни препарати за вълна/коприна - течност

Група Тип
Дял (%)
Зеолити15-30
АроматиПарфюми0.2-0.5
Водасбор до 100
Източник на алкалносткарбонатНиско
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

5-15
1-15
Свързващи веществаСапун1-5
СеквестрантиФосфонати 0.2-0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français