Състав на продукта : Поддръжка на кожа - пенообразен спрей

Група: Продукти за поддръжка
Семейство подраздел: Поддръжка на кожа
Продукти: Поддръжка на кожа - пенообразен спрей

Група Тип
Дял (%)
Вода60-80
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ

5-20
1 - 5
Пропан/бутан10-20
Разтваряща добавка0 - 1
Силиконови масла1-5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français