Състав на продукта : Поддръжка на кожа - препарати за обувки

Група: Продукти за поддръжка
Семейство подраздел: Поддръжка на кожа
Продукти: Поддръжка на кожа - препарати за обувки

Група Тип
Дял (%)
Боя0-3 %
Восъци и парафини10-30 %
Консерванти< 1 %
ПАВ/емулгатори1-5 %
Разтворители> 50 %
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français