Състав на продукта : Продукти за обувки

Група: Продукти за поддръжка
Семейство подраздел: Продукти за обувки
Продукти: Продукти за обувки

Група Тип
Дял (%)
Боя0-1 %
Восъци и парафини20-40 %
Консерванти-
ПАВ/емулгатори-
Разтворители> 50 %
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français