Състав на продукта : Поддръжка на дърво - аерозоли

Група: Продукти за поддръжка
Семейство подраздел: Поддръжка на дърво
Продукти: Поддръжка на дърво - аерозоли

Група Тип
Дял (%)
Аромати0 - 1
Водасбор до 100
Восъци0 - 2
Консерванти0 - 1
Повърхностно-активни веществаНейонни ПАВ0 - 2
Пропеленти10 - 20
Разтворители10 - 15
Силикони0.5 - 2
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français