Състав на продукта : Поддръжка на дърво - течности

Група: Продукти за поддръжка
Семейство подраздел: Поддръжка на дърво
Продукти: Поддръжка на дърво - течности

Група Тип
Дял (%)
Агенти за контрол на вискозитета< 0.5
Аромати< 1
Водасбор до 100
Консерванти< 0.5
Оцветители0 - 0.1
Повърхностно-активни вещества

Нейонни ПАВ
Сапуни

1 - 10
1- 5
Разтворители1 - 5
Хидротропи0 - 0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français