Състав на продукта : Препарати против петна

Група: Пране
Семейство подраздел: Препарати против петна
Продукти: Препарати против петна

Група Тип
Дял (%)
Агенти за контрол на вискозитета0 - 1
Аромати< 0.5
Водасбор до 100
Ензими< 0.5
Консерванти< 0.5
Оксидиращи агентиКислородни избелващи агенти0 - 5
Оцветители0 - 0.1
Повърхностно-активни вещества

Анйонни ПАВ
Нейонни ПАВ
Сапуни

0 - 5
0 - 5
0 - 5
Разтворители0 - 10
Свързващи вещества

Лимонена киселина/соли на
лимонената киселина

0 - 5
СеквестрантиФосфонати< 0.5
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français