Харта за устойчиво почистване

Общ преглед
Тези лога се отнасят за Хартата за устойчиво почистване. Хартата представлява доброволна промишлена инициатива, която насърчава производителите и клиентите да възприемат по-устойчиви практики за почистване. Символите на Хартата, поставени върху опаковките, показват, че фирмите спазват тази доброволна програма на A.I.S.E. (Международната асоциация на производителите на сапуни, перилни, миещи, почистващи и поддържащи препарати).

 

По-устойчива промишленост за производство на почистващи и поддържащи продукти
Като промишлен отрасъл, ние носим отговорност както пред планетата, така и пред хората, използващи нашите продукти. Не само за гарантиране, че влиянието върху околната среда е намалено по време на целия производствен процес, но и за спомагане за ограничаването на влиянието, което оказваме всички ние. Последното ни проучване показва, че потребителите в цяла Европа са загрижени за устойчивостта и това е от значение, когато купуват и използват почистващи продукти.

През 2005 г. промишлеността, произвеждаща почистващи и поддържащи продукти, стартира в рамките на Европа инициативата „Харта за устойчиво почистване” с цел да популяризира устойчивостта сред фирмите, произвеждащи перилни препарати и други домакински или професионални почистващи продукти.

 

Лога на Хартата и тяхното значение

Image
Когато видите това лого върху някой продукт, това означава, че той е произведен от компания член на Хартата – фирма, която доброволно е поела ангажимент непрекъснато да подобрява поведението си по отношение на устойчивостта, и това е проверено от независим орган. Можете да научите повече за подробните критерии на Хартата и за нашите членове тук

Image
Когато видите това лого върху някой продукт, това ви уведомява, че той е произведен от компания член на Хартата и надхвърля законовите изисквания, като отговаря на най-добрите промишлени практики. Тези продукти са произведени в съответствие с високи стандарти за устойчивост, целящи намаляването на ефекта върху околната среда и промотиращи ефективното използване на ресурсите, например чрез въвеждането на концентрирани формати. Тези амбициозни критерии са разработени от и по инициатива на асоциацията на промишлеността, произвеждаща почистващи препарати. Допълнителен ангажимент, който се поема при тези продукти, е предоставянето на потребителите на лесно разбираема информация относно употребата на продуктите по по-устойчив начин.

 

Къде ще я видя?
Ще намерите логото на Хартата върху огромно разнообразие от почистващи продукти. Началото беше поставено с праховете за пране и омекотителите за тъкани, но в бъдеще то ще бъде разположено и върху много други продукти. Кликнете тук , за да прочетете повече за типовете продукти, върху които ще намирате логата.

 

Какво друго мога да направя?По-голямата част от влиянието, което домакинските почистващи продукти оказват върху околната среда, е пряко свързано с изразходваните при употребата им вода и енергия. По тази причина продуктите, носещи логата на Хартата за устойчиво почистване, са създадени, за да ви помогнат да чистите интелигентно. Знаете ли, че начинът, по който използвате продуктите, е от голямо значение за това, доколко тяхното въздействие е устойчиво? Чрез пране при ниска температура и използване на правилната доза от продукта, вие можете да намалите влиянието, оказвано от продуктите за почистване, а също и да спестите пари. Вижте още съвети и напътствия за това, как можете да чистите по-интелигентно вкъщи.

Повече информация


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français