DUCC

Image Когато дискусията относно REACH започна да навлиза в критичния етап на дефиницията на действителния Регламент, A.I.S.E. се яви в ролята на катализатор за формирането на групата DUCC. DUCC е промишлена платформа от европейски асоциации, вариращи от производители на детергенти (A.I.S.E.) и козметика (COLIPA) до такива на лепила (FEICA), бои (CEPE), аерозоли (FEA) и други. Целта на тази коалиция е да се чува гласът на потребителите на химикали при дискусиите на новото химическо законодателство, което се прилага понастоящем.

За повече информация за дейността и членовете на DUCC, моля посетете www.duccplatform.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français