Прочети етикета!

Лесно е (и безопасно), когато знаеш как!

Най-важният съвет, който могат да ви дадат производителите на продукти за миене, пране и поддръжка, е и най-простият: моля, винаги четете етикета, преди да използвате продукта.

Цялата важна информация за безопасната употреба на продукти за миене, пране и поддръжка, както и за получаване на най-добри резултати, се намира върху етикета на продукта. Когато четат внимателно и следват предоставените инструкции, потребителите предпазват себе си и околната среда и освен това получават оптималното качество от продукта. Етикетите носят и информация какво да се прави в случай на злополука.

Винаги можете да получите информация за продукта на телефона на потребителя на производителя или на неговия уебсайт.

Разделът по-долу предоставя подробности за вида информация, която можете да очаквате от етикета и какво е обозначено на него. 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français