Доброволна информация за безопасна употреба

С цел уеднаквяване на информацията за безопасността в промишлеността и комуникация на посланията по еднакъв и стандартизиран начин A.I.S.E. разработи съвети за безопасно поведение със съответните пиктограми, които е много препоръчително компаниите да използват на етикетите и опаковките си.

Доброволни инициативи


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français