Баркод

Баркодът е код за машинно четене, който идентифицира специфичен продукт. Баркодовете се четат от оптични скенери, наричани баркод четци или се сканират от изображение чрез специален софтуер.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français