Брой пранета

Регламентът на ЕО относно детергентите задължава производителите на перилни препарати да поставят икона, отбелязваща броя стандартни пранета, които могат да се изперат с този продукт. Броят стандартни пранета, отбелязан на опаковката, се базира на "нормална" степен на замърсяване и средна твърдост на водата. Тази информация позволява на потребителя да сравнява продуктите, например като раздели стойността на продукта на броя пранета с цел определяне на цената за едно пране с този продукт.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français