Указания за дозиране от производителя

Регламента на ЕО за детергентите задължава производителите да осигуряват върху етикета на продукта съответна информация за дозирането.

При перилните препарати етикетите препоръчват колко продукт да се употребява в съответствие с:

1. Твърдостта на водата (мека, средна и твърда) и
2. Степента на замърсяване на прането (слабо, нормално или силно замърсяване)
Символът "тениска" обозначава нивото на замърсяване: 1 петно: слабо замърсяване, 2 петна: нормално замърсяване, 3 петна: силно замърсяване.


ImageImage
 

Като следвате указанията за дозиране вие не само получавате най-добри резултати от вашия перилен препарат/продукт, но освен това намалявате влиянието върху околната среда и пестите пари.

За други категории продукти, моля следвайте съветите на производителя върху опаковката.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français