Доброволна информация за "безопасна употреба"

Тази информация се осигурява от производителя въз основа на доброволна инициатива на промишлеността с цел поощряване на безопасната употреба на продуктите.

A.I.S.E. Икони за безопасна употреба
С цел уеднаквяване на информацията за безопасността в промишлеността и комуникация на посланията по еднакъв и стандартизиран начин A.I.S.E. разработи съвети за безопасно поведение със съответните пиктограми, които е много препоръчително компаниите да използват на етикетите и опаковките си.


Доброволни инициативи


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français