Доброволна информация за "най-добра" употреба

Производителят осигурява специфична информация въз основа на съответната инициатива на промишлеността с цел поощряване на устойчивата употреба на продукта, която предлага най-добри резултати, като в същото време намалява въздействието върху околната среда и спестява пари  (напр.Washright, Save Energy and Water)

1) Панел Washright:

Какво означава?
Кампанията Washright осигурява на потребителите в Европа практически съвети как да перат прането си по отговорен към околната среда начин. Като спестяват вода и електричество потребителите пестят и пари. Кампанията бе инициирана през 1998 от A.I.S.E., за да поощри разработването на продукти и опаковки, щадящи околната среда. Посланията на кампанията подкрепят обучението на потребителите в по-устойчиви и ефикасни навици на пране.

Как да допринесете за кампанията?
Панелът Washright повишава осъзнаването на следните ключови послания:

•Напълвайте добре пералната машина. Прането на правилното количество дрехи значително намалява консумацията на вода и електричество, които използвате през годината.
•Количеството перилен препарат трябва да е пропорционално на твърдостта на водата във вашия район и степента на замърсяване на прането.
•Повечето съвременни перилни препарати перат добре при ниски температури, поради което задаването на ниска температура дава отлични резултати, като същевременно намалява консумацията ви на електричество.
•Пазете трайните или подлежащи на пълнене опаковки и купувайте насипни препарати, когато е възможно.

Image

Доброволни инициативи


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français