Доброволни корпоративни инициативи

Компаниите могат да решат да се включат в доброволни инициативи на ниво компания и/или продукт, например в областта на устойчивото развитие. Такива инициативи за най-добри практики са представени по-долу.

Харта за устойчиво почистване

ImageImage

Тази всеевропейска схема на A.I.S.E. цели популяризиране на устойчивостта сред компаниите производители на перилни и миещи препарати, както и на други почистващи продукти за домакинството и професионалистите.
Когато видите върху препарата за миене, пране или почистване символа на Хартата за устойчиво чистене, това означава, че производителят е активен участник в тази инициатива.
За повече информация Натиснете тук.

Еко етикети:
На някои продукти можете да видите и следните етикети. Те се наричат “Еко етикети” и се определят от европейските или националните органи, които задават специфични, свързани с околната среда критерии за разработката на продуктови формули и опаковки. По-долу са дадени някои примери:

За повече информация относно Еко етикетите, моля посетете съответните уебсайтове:

Европейски еко етикет

Image

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Скандинавски бял лебед

Image

http://www.svanen.nu/

Шведски сокол

Image

http://www.naturskyddsforeningen.se/

Немски син ангел

Image

http://www.blauer-engel.de


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français