Твърдение

То не е задължително и твърди нещо за това, което прави/доставя продуктът или за някакви негови качества..


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français